Windmolens versus NAM locatie Gasselternijveenschemond

Windturbines versus NAM-locatie Gasselternijveenschemond
Toxicologie en veiligheid


De exacte giftige werking van waterstofsulfide is onbekend, maar men vermoedt dat het gas hemoglobine inactiveert. De volgende effecten komen voor wanneer een mens aan opklimmende concentraties wordt blootgesteld:
• 0,0005 ppm: de geurdrempel
• < 1,6 ppm: geen negatieve effecten bij een blootstelling van acht uur per dag
• 10–20 ppm: laagste concentratie waarbij oogirritatie kan ontstaan
• 50–100 ppm: schade aan de ogen
• 100–150 ppm: reukorgaan verlamd na een paar keer ademhalen, en de geur wordt niet meer waargenomen
• 320–530 ppm: optreden van longembolie met mogelijk fatale consequenties
• 530–1000 ppm: beïnvloedt het centraal zenuwstelsel, vlugge ademhaling
• 800 ppm: dodelijk voor 50% van de mensen bij 5 minuten blootstelling
• > 1000 ppm: onmiddellijke bewusteloosheid en uitval van het ademhalingsapparaat, soms na een keer ademhalen
1 ppm  betekent 1 deel per miljoen delen, 1 milliliter per 1 miljoen milliliter  (1 miljoen milliliter = 1000.000 milliliter= 1000 liter)
Dus 800 milliliter per kuub gas is dodelijk voor 50% van de mensen bij 5 minuten blootstelling .
Bij een leiding breuk moet je je zo snel mogelijk uit de voeten maken in de goede richting en zo lang als mogelijk je adem inhouden.
De turbines moeten tenminste 250 meter van de leiding en de plant af staan gezien de hoogte. En dan houd je geen rekening met een wieken die afbreken en meters ver weg kunnen vliegen of erger, dwars door de pijpleiding snijdt.
Niet bekend is hoeveel ppm H2S het gas aan de Dreef bevat maar bij een leidingbreuk is het zaak tegen de wind in te lopen. Dit is niet verteld aan de omwonenden maar is wel een realistische gedachte als je weet dat bij 150 ppm  het reukorgaan al verlamd raakt.
Gezien het feit dat het zwavelhoudend gas in een apart aangelegde leiding naar Emmen wordt afgevoerd om de het gas te ontzwavelen en er zwavelzuur van te maken in een nieuwe fabriek lijkt het mij dat de concentratie zeker  hoger is dan 1000 ppm.

laatst gewijzigd op 12-12-2015