Geen windturbines in ons dorp!

Geen windturbines in ons dorp!
Kom op voor je rechten, sluit je aan nu het nog kan!

De definitieve vaststelling van de plannen voor twee enorme windparken in ons gebied komt steeds dichterbij. Het dorp Gasselternijveenschemond heeft daarin een bijzondere plek: een rij turbines van windpark Drentse Monden parallel aan de Noordzijde en een rij turbines van windpark Oostermoer midden in het dorp, tussen Van Veelenweg en Gasselterboerveenschemond.

Milieu Effect Rapportage (MER) en Rijksinpassingsplan (Rip)
We zijn nu in het stadium beland dat de MER, samen met het Rip, vermoedelijk begin januari ter inzage zullen worden gelegd. Dat betekent dat we vanaf dat moment 6 weken de tijd hebben om daarop een zienswijze (lees: bezwaar, of reactie) in te dienen.
Deze keer is dat een hele belangrijke zienswijze, belangrijker dan bij bijv. de gemeentelijke of provinciale gebiedsvisies. Deze keer heeft het namelijk juridische consequenties: wie geen zienswijze indient kan later ook niet in beroep bij de Raad van State. Ook kan het in een later stadium lastiger zijn om schade te verhalen als je geen bezwaar hebt ingediend.
Het is natuurlijk mogelijk om zelf een zienswijze te schrijven. Maar voor een juridisch gefundeerde zienswijze is het beter om deel te nemen aan de juridische trajecten van WindNEE of Platform Storm. Want dan wordt de zienswijze ingediend door het advocatenkantoor, namens alle deelnemers.

Welk juridisch traject?
Kies daarvoor op basis van de afstand tot de dichtstbijzijnde turbinemast, niet op basis van welke je denkt het best te kunnen zien. Want “zien” gaan we ze allemaal, ze worden namelijk 200 meter hoog! Bijv. alle huizen in de J.H. Kruitstraat staan dichterbij de turbines van windpark Oostermoer, zij kunnen zich het best aansluiten bij WindNEE. Richting Avebe spant het erom, twee turbines van Oostermoer achter het huis en een turbine van Drentse Monden voor het huis, op ongeveer gelijke afstand.
WindNEE is het juridische traject anderhalf jaar geleden gestart met De Haan Advocaten, die ook successen boeken bij de bodemdalingsschade in Groningen; als groot kantoor hebben zij veel specialismen in huis. Platform Storm heeft later gekozen voor een kleiner advocaten-kantoor, Li & van Wieringen.

Politieke bewegingen
Intussen zijn er allerlei bewegingen gaande in de politiek. Op gemeentelijk niveau komt er een rechtszaak: de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn spannen een kort geding aan tegen minister Kamp. De gemeenten vinden het onterecht dat beide windparken samengevoegd zijn zodat ze onder de RCR-regeling vallen. Minister Kamp blijft bij zijn standpunt, dus mag de rechter in Den Haag hierover oordelen.In het geval dat de gemeenten de rechtszaak winnen komt de regie over deze plannen bij de provincie Drenthe te liggen.En dan gaat de strijd verder in het provinciehuis in Assen, om druk uit te oefenen op Gedeputeerde Staten.

In de Tweede Kamer komt het onderwerp Windparken Veenkoloniën voor de tweede keer in korte tijd op de agenda, op 16 december aanstaande.

laatst gewijzigd op 12-12-2015