Vereniging Dorpsbelangen

De Vereniging Dorpsbelangen is actief om de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk te behartigen.

Wij behartigen de belangen door:
• Regelmatig contact te onderhouden met de gemeente AaenHunze
• Deel te nemen aan vergaderingen van de verschillende organisaties binnen onze gemeente
• Wijzigingen en/of aanpassingen in de gemeentelijke regelingen te signaleren
• Achterstand in onderhoud te rapporteren aan de gemeente via onze contactambtenaar
• Verkeersveiligheid na te streven
• De woonomgeving en de voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen te optimaliseren
• Contacten te onderhouden met de vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen

Om deze activiteiten daadkracht mee te geven is het zaak dat u, als inwoner van ons mooie dorp, zo breed mogelijk vertegenwoordigd bent in onze vereniging. Wij roepen u daarom op, als u nog geen lid bent van onze vereniging, lid te worden. Als lid van onze vereniging kunt u actief deelnemen aan verbeteringen in en om ons dorp, meepraten en uw eigen ideeën aandragen. Voor 7,50 euro per jaar bent u al lid.

Geef u op als lid en draag uw steentje bij aan een goede, leefbare woonomgeving.

Maak 7,50 over op rek.nr. 321166523 o.v.v. lidmaatschap Ver.Dorpsbelangen

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen

Voorzitter Egbert Huiting
Secretaris Gerard Weisbeek
Penningmeester Willem van Werven
Leden Klaas Roelfsema, Ali Edelenbosch, Remco van der Made, Diana Dekkers

 

laatst gewijzigd op 01-02-2012