Gebiedsvisie windenergie Drenthe vastgesteld

Op woensdag 18 dec. heeft de presentatie van de gebiedsvisie Drenthe plaatsgevonden in het Provinciehuis in Assen.

Dit is een gezamenlijke visie van het college van gedeputeerde staten van de Provincie Drenthe en de colleges van B&W van de gemeenten AaenHunze,Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden.

Het betreft een pan om 280MW aan windmolens te plaatsen, dit komt overeen met ong.93 molens van 3MW of 40 molens van 7MW, ieder met een hoogte van 199,5 mtr.

Namens de provincie was aanwezig gedeputeerde dhr. Rein Munniksma.Voor de gemeenten waren de betrokken wethouders aanwezig.Voor onze gemeente is dat dhr.Bert Wassink.

In de visie staan voor onze gemeenten een 12-tal molens ingetekend en gesitueerd achter het Boerenbos, tussen Gasselternijveenschemond en Gasselterboerveenschemond.

Komt allen naar de voorlichtingsavond op donderdag 17 januari , 19.30 uur in 'de Strohalm' te Gasselternijveen

Ter inzagelegging

Vanaf 19 december 2012 tot 12 februari 2013 ligt de ontwerp-Gebiedsvisie Windenergie Drenthe ter inzage bij de gemeenten en de provincie Drenthe. De inspraakperiode is in verband met de kerstvakantie twee weken verlengd. Belanghebbenden kunnen tot 12 februari 2013 een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 122, 9400 AC Assen.

http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@86490/ontwerp-gebiedsvisie/

http://www.tegenwindhunzedal.nl/

http://www.tegenwindhunzedal.nl/files/instructie%20zienswijze.pdf

 

laatst gewijzigd op 09-01-2013