ECO-Oostermoer

ECO-Oostermoer is een brede nuts-coöperatie met de volgende uitgangspunten:

ECO-Oostermoer is ontstaan uit een lokale werkgroep in Eexterzandvoort.
Deze werkgroep wilde duurzame energie voor het dorp inkopen/organiseren.Daarvoor bleek het dorp te klein (52 huishoudens). Opschaling was dus noodzakelijk. Een omvang van circa 100.000 inwoners (30.000 huishoudens) is minimaal nodig. Daarnaast is duurzaamheid een veel breder begrip dan het inkopen en zelf produceren van groene energie. Het gaat ook om de leefbaarheid van het gebied.

De doelstelling van de coöperatie is dan ook: Het samen met inwoners bevorderen van een
duurzaam en leefbaar platteland in de Oostermoer (gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en
Tynaarlo en mogelijk nog enkele Veenkoloniale gemeenten).

Het samen werken met de inwoners7 het is immers een coöperatie voor en door de inwoners, kan
het beste worden bereikt door het werk uit te laten voeren door verschillende werkgroepen,
gevormd door de inwoners zelf. In deze werkgroepen wordt bijvoorbeeld het inkopen en plaatsen
van zonnepanelen voorbereid. Nadruk ligt op het doen, zorgen dat er dingen echt van de grond
komen.

Samengevat:

- We combineren de kracht van het lokale initiatief met de kracht van gebundelde kennis en inkoop
- We stellen de belangen van bewoners en gebied voorop, niet het maken van winst (winst is voor de bewoners)
- We vormen een onafhankelijke partij, die met u en namens u uitzoekt, onderhandelt,
regelt en realiseert

De ECO-Oostermoer coöperatie is op 1 oktober j.l. opgericht. In het voorjaar van 2013 wordt de
eerste productie verwacht met het aanbieden van goedkope duurzame energie.

U kunt contact opnemen met de coöperatie door een mail te sturen naar :
info@eco-oostermoer.nl

Op de website van de coöperatie www.eco-oostermoer.nl is meer informatie te vinden.

Belangstelling voor ECO-Oostermoer? Geef dan uw naam en adres door via : info@eco-oostermoer.nl

Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie

      NLD Energie is een fatsoenlijke coöperatieve energie-partner voor Friesland, Groningen en Drenthe, zij heeft

      geen aandeelhouders en         

      opereert zonder winstoogmerk.De drie koepels runnen het eigen coöperatieve energiebedrijf:

      LD Energie, waardoor lokale initiatieven niet langer afhankelijk zijn van commerciële leverancier.

      NLD zorgt voor betaalbare duurzaam opgewekte energie die betaalbaar blijft.

      NLD energie keert de exploitatieoverschotten uit aan de lokale energie initiatieven zodat meer 

 

laatst gewijzigd op 23-11-2013