Levering duurzame en groene energie via NLD

In-en verkoop van duurzame,groene energie van start!

ECO-Oostermoer is afgelopen maand één van de aangesloten coöperaties geworden van NLD:
Noordelijk Lokaal en Duurzaam.
Wij kunnen u vanaf heden duurzame en groene energie leveren!
NLD heeft in april2014 voor gas en elektra eenleveringsvergunning gekregen van de Autoriteit Consumenten Markt (ACM) en is daarmee één van de eerste niet-commerciële energieleveranciers in Nederland.
Dit houdt in dat alle opbrengsten terecht komen bij de aangesloten coöperaties, zoals bijvoorbeeld
ECO-Oostermoer.
Hiermee kunnen wij weer initiatieven ontwikkelen voor de leefbaarheid en duurzaamheid van ons gebied.
Maar er is meer!
In het recent door de Rijksoverheid afgesloten energieakkoord wordt het mogelijk om onder andere
via coöperaties energie te leveren aan de leden ervan in het eigen of aansluitende postcodegebieden.
Dit met bijvoorbeeld een aanzienlijke korting op de energiebelasting.
Iemand met zonnepanelen mag ook zijn opgewekte energie doorverkopen aan zijn buren
of dorpsgenoten.
Het energieakkoord moet nog in detail worden uitgewerkt, maar in de loop van 2014 zal alles helder zijn. Dit biedt extra kansen voor ECO Oostermoer en NLD om u straks voordelig
groene elektriciteit aan te bieden, waarbij de opbrengsten bovendien ten goede komen aan nieuwe
initiatieven rond duurzaamheid en leefbaarheid in ons werkgebied, waar de leden over meebeslissen!
Uitgangspunten van ECO-Oostermoer voor het contract inzake de levering van duurzame energie
zijn:
 De te leveren energie aan de inwoners dient zo duurzaam mogelijk geproduceerd te zijn.
Dat wil zeggen : 100% groene stroom; 100% groen gas is nu nog te duur ;
 De prijs van deze groene energie dient concurrerend te zijn, liefst goedkoper dan de ‘grote’leveranciers.
Het streven is op middellange termijn onze eigen energie geheel zelf op te wekken; kortom
zelfvoorzienend te zijn. Dit willen we op termijn bereiken door energie installaties te exploiteren en/of dit
samen met particulieren in onze regio
te doen. Als u lid bent van ECO Oostermoer, dan beslist u hierover mee.
Voor meer informatie (energieprijzenNLD, de overstapservice, aanmelden, e.d.)
kunt u via onze website (www.eco-oostermoer.nl) doorklikken naar de website van NLD , of u gaat rechtstreeks
naar de NLD site: www.nldenergie.org

Met vriendelijke groet,
ECO-Oostermoer.

laatst gewijzigd op 04-06-2014