DORPS ENERGIE PLAN 2014

Algemeen
Gasselternijveenschemond wil meer aan energiebesparing doen.Hiervoor is het Dorps Energie Plan opgericht.
Samen met de Hogescholen Van Hall Larenstein te Wageningen en Leeuwarden, de Universiteit Groningen en het AOC-Terra uit Assen willen we maatregelen bedenken, ontwikkelen en uitvoeren om energieverspilling terug te dringen.
Hiervoor is het Energiebureau opgericht.Dit bureau is gehuisvest in het gemeentehuis te Gieten.
Sander Heidema, afgestudeerd in de Milieukunde, zal ons met raad en daad bijstaan voor vragen betreffende energievraagstukken uit ons dorp.
Het Dorps Energie Team bestaat nu uit 14 inwoners van ons dorp.Ideeën uit dit team zullen worden onderzocht en berekend op haalbaarheid om dit dan, samen met de bewoners, uit te gaan voeren.
Via een speciale Nieuwsbrief, die regelmatig in het dorp wordt verspreid, informeren we u over nieuwe ontwikkelingen, plannen, energie bespaartips etc.

November 2013 zal er een enquete, opgesteld door de studenten, worden gehouden onder alle bewonwers van ons dorp.

De betrokken partijen
Kenniswerkplaats Veenkoloniën : Dit is een samenwerking tussen kennisinstellingen AOC Terra, Hogeschool van Hall Larenstein en Wageningen Universiteit gericht op het stimuleren van innovaties in de Veenkoloniën. Studenten, docenten en onderzoekers van de groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken samen met
gebiedspartners, zoals ondernemers en overheden aan regionale vraagstukken.
In de Veenkoloniën is al meerdere jaren een samenwerking tussen de Agenda voor de Veenkoloniën en de kennisinstellingen.
De Agenda voor de Veenkoloniën is een samenwerking tussen gemeenten, 2 provincies en 2 waterschappen.
De kenniswerkplaats sluit aan bij de gekozen thema’s van de Agenda voor de Veenkoloniën; landbouw, water en energie.

Energiebureau
Als intermediair tussen het DET,gemeente en de studenten is Sander Heidema, Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden, voor 2 dagen per week (meestal) op dinsdag en woensdag) beschikbaar voor vragen, opmerkingen, ideeën, m.b.t.duurzaamheid, voor de inwoners van onze gemeente.
Sander is gevestigd in een kantoorruimte van het gemeentehuis Aa en Hunze, het zg. Energie Bureau Veenkoloniën, onderdeel van de Kenniswerkplaats Veenkoloniën.

Dorps energie Plan (DEP)
Ons dorp is uitverkoren om een start te maken met het ontwikkelen voor plannen voor- en uitvoeren van duurzame energieprojecten en terugdringen van energiekosten in onze woningen. We willen dit
samen met de bewoners van GNM gaan doen. Uw hulp, op welke manier dan ook, is erg belangrijk voor het welslagen van dit ambitieuze  project. Samen met bovengenoemde kennisinstellingen zijn we begonnen met
de voorbereidingen voor het Dorps Energie Plan (DEP).
Voor dit doel  is er al een Dorps Energie Team (DET), nu nog bestaand uit 14 inwoners, gevormd.
Wilt u, als inwoner van ons dorp, hier ook graag aan meedoen, stuur dan een berichtje naar : e.huiting@planet.nl
Ideeën van dit team, maar zeker ook van de bewoners, zullen worden getoetst en berekend op haalbaarheid door de kennisinstellingen.

Even voorstellen:

Hallo lezer,
Zoals al zo mooi staat omschreven in de Nieuwsflits op deze site zal ik, Sander Heidema, optreden als intermediair tussen dorp, studenten en de gemeente. Wat betekent dit nou precies? Ik zal de contactpersoon zijn voor vragen betreffende het DEP en help met begeleiden van projecten en vraagstukken op het moment dat jullie er niet uit komen.
Daarom lijkt het mij wel zo handig om mijzelf even voor te stellen, zodat iedereen een idee heeft wie ik ben.
Mijn naam is Sander Heidema. Ik ben 24 jaar en woon momenteel in het centrum van Leeuwarden. Sport is een grote hobby van mij en ik beoefen daarom ook voetbal en rugby. Twee teamsporten waarbij je continu in de buitenlucht draaft, iets waar ik zelf toch wel een beetje trots op ben.
Een klein  jaartje terug heb ik mijn HBO diploma Milieukunde behaald op het Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Hier ben ik dan ook blijven 'plakken', maar ik kom oorspronkelijk uit een Fries dorpje: Hurdegaryp. Ik vind het daarom erg leuk dat ik nu in het werkveld dorpen zoals Gasselternijveenschemond kan helpen met in dit geval het DEP. Ik ben hier twee dagen in de week, namens ‘Het Energiebureau’ , mee bezig. Meestal zijn dit de dinsdag en de woensdag. Dit doe ik samen met Sietze Bottema en Femke Adriaens.
Mocht je vragen hebben over het DEP, energie of wellicht ben je gewoon nieuwsgierig wie ik ben. Je kunt mij altijd mailen : energiebureau.veenkolonien@gmail.com of bellen naar mijn mobiel nummer: 06-49134308.

Tot slot wil ik nog zeggen dat ik er naar uit kijk om gezamenlijk een geslaagd Dorps Energie Plan te maken!

Leden Dorps Energie Team :

Henk Alberts
Jan Albert Bakker
Jan Bezema
Diana Dekkers
Cor van Dijk
Ali Edelenbosch
Johan Hof
Egbert Huiting
Remcko vd Made
Kars Middeljans
Wim Meijer
Klaas Roelfsema
Gerard Weisbeek
Jan de Wit

Externe deskundigen :

Femke Adriaens -  RO-iD : Ruimte voor duurzame ontwikkeling is de rode draad in het werk van Femke Adriaens. Voor de start van RO-iD was zij werkzaam als planoloog bij een stedenbouwkundig adviesbureau en daarna als adviseur energie en duurzame stedelijke ontwikkeling bij de gemeente Groningen. De overstap van de advieswereld naar de overheid was destijds een bewuste keuze om een rol te kunnen vervullen in het proces van de totstandkoming van ambities en ideeën.RO-iD staat voor verbinden en ontwikkelen van energie, ruimte en duurzame ontwikkeling.

Sietze Bottema - Docent aan de Hogescholen  van Hall Larenstein Leeuwarden en Wageningen.

Rosalie Rooze -  coördinator van De Werkplaats Veenkoloniën en zorgt voor afstemming tussen projecten.        tel. : 0582 846206

laatst gewijzigd op 12-12-2015